อาชีพที่ใฝ่ฝัน

อาชีพที่ชอบ

3823.JPEG278466-54c20c1210ed7hqdefault.jpgpetroleum_engineer.jpg

ความใฝ่ฝันของหนูในอนาคตก็คืออาชีพพวกนี้แหละชอบมากค่ะ

โฆษณา
%d bloggers like this: