ประวัติส่วนตัว

ฉันชื่อนางสาวทิพย์นภา ไตรจักภพภาคี อายุ17ปี ชั้นม.4,มีน้องชายหนึ่งคนชื่อเจษฎษกรกำลังศึกษาอยู่ชัั้นประถมศึกษาปีที่2บิดาชื่อนายประวิตร์ ไตรจักภพภาคี อายุ38ปีและมารดาชื่อนางอิเด ไตรจักภพภาคี อายุ34ปี12540758_1705524649720551_8220741468237024171_n1936933_1697832157156467_5051062477856961727_n.jpg12369148_1698108320462184_1581563401425085293_n1936933_1697832157156467_5051062477856961727_n

โฆษณา
%d bloggers like this: